تماس با ما


نشانی : شیراز، خیابان دهنادی ، کوچه گلشن، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

تلفن:   8 - 32229706 - 071

دورنما: 32229708 - 071

ایمیل: news@eshiraz.ir 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
۶۳۱۵
مطالب مرتبط با این موضوع :

بارگذاری و بروزرسانی محتوا : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها