تماس با ما


نشانی : شیراز، خیابان شهید پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان شهرداری، طبقه 7 غربی، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

تلفن:   02 - 33239700- 071

دورنما:        33239738- 071

ایمیل:       news@eshiraz.ir 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
۱۳۹۲۰۱
مطالب مرتبط با این موضوع :پل های ارتباطی
نشانی : شیراز، خیابان شهید پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان شهرداری، طبقه 7 غربی، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
تلفن: 02 - 33239700 - 071
دورنما:     33239738 - 071
ایمیل:     news@eshiraz.ir
لینک های مرتبط