تماس با ما


نشانی : شیراز، خیابان دهنادی ، کوچه گلشن، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

تلفن:   8 - 32229706 - 071

دورنما: 32229708 - 071

ایمیل: news@eshiraz.ir 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
۷۴۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :


پل های ارتباطی
نشانی : شیراز، خیابان دهنادی ، کوچه گلشن، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
تلفن: 8 - 32229706 - 071
دورنما: 32229708 - 071
ایمیل: news@eshiraz.ir
لینک های مرتبط