فایل ها و کلیپ های آموزشی و اقدامات شهرداری شیراز برای مقابله با ویروس کرونا

   کل : ۲۶۴  نمایش ۱ الی ۳۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
بارگذاری و بروزرسانی محتوا : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها