فایل ها و کلیپ های آموزشی و اقدامات شهرداری شیراز برای مقابله با ویروس کرونا

   کل : ۲۶۸  نمایش ۱ الی ۳۰   ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

پل های ارتباطی
نشانی : شیراز، خیابان دهنادی ، کوچه گلشن، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
تلفن: 8 - 32229706 - 071
دورنما: 32229708 - 071
ایمیل: news@eshiraz.ir
لینک های مرتبط