فایل ها و کلیپ های آموزشی و اقدامات شهرداری شیراز برای مقابله با ویروس کرونا
                                                                                         
   کل : ۹۹  نمایش ۱ الی ۳۰   ۱ ۲ ۳ ۴
بارگذاری و بروزرسانی محتوا : اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
سال جهش تولید